Category: VASTHU SHASTHRAM

ഭാഗ്യദിക്കുകള്‍ , അഷ്ടദിക്കുകള്‍ , മലിനജലം ഒഴുക്കി വിടാവുന്ന ദിശകളും ഫലങ്ങളും

ഭാഗ്യദിക്കുകള്‍ , അഷ്ടദിക്കുകള്‍ , മലിനജലം ഒഴുക്കി വിടാവുന്ന ദിശകളും ഫലങ്ങളും

ഭാഗ്യദിക്കുകള്‍  വാസ്തു ശാസ്ത്ര പ്രകാരം സുഖ സമൃദ്ധമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് താമസിക്കുന്ന താമസിക്കുന്ന വീടിന്റെ ദര്‍ശനദിക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ഓരോ ജന്മനക്ഷത്രക്കാരുടെയും ഭാഗ്യദിക്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നു. ജന്മനക്ഷത്രം  ദര്‍ശനദിക്ക്   അശ്വതി : വടക്ക്, കിഴക്ക് ഭരണി : തെക്ക് കാര്‍ത്തിക : തെക്ക് രോഹിണി : തെക്ക്, പടിഞ്ഞാറ് മകയിരം : തെക്ക്, പടിഞ്ഞാറ് തിരുവാതിര : തെക്ക്, പടിഞ്ഞാറ്, വടക്ക് പുണര്‍തം : വടക്ക്, കിഴക്ക്, പടിഞ്ഞാറ് പൂയം : വടക്ക്, കിഴക്ക് ആയില്യം [...]

Read More

വീട് വെക്കുന്നതിനു ഉത്തമമായ ഭൂമിയും ലക്ഷണങ്ങളും

വീട് വെക്കുന്നതിനു ഉത്തമമായ ഭൂമിയും ലക്ഷണങ്ങളും

ധാരാളം ജലം ലഭിക്കുന്നതും,തെളിഞ്ഞ വെള്ളമുള്ള അരുവി,കുളം എന്നിവയുള്ളതും,ധാരാളം വൃക്ഷലതാതികളുള്ളതും നല്ല ഭൂമിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ധാരാളം മണ്ണും അതില്‍ കറുക,ദര്‍ഭ,മുല്ല തുടങ്ങിയ സസ്യലതാതികള്‍ വളര്‍ന്നു പന്തലിച്ചു നില്‍ക്കുന്നതും എല്ലാക്കാലത്തും ജല ലഭ്യതയുള്ളതുമായ സ്ഥലം ഉത്തമം. പൂന്തോട്ടങ്ങള്‍ ,കുളങ്ങള്‍ ,തടാകങ്ങള്‍ ,ദേവസ്ഥാനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയും പക്ഷിമൃഗാതികള്‍ക്ക് സ്വച്ഛമായി വിഹരിപ്പാന്‍ കഴിയുന്നതും  നയനമാനോഹരവുമായ ഭൂമിയും ഉത്തമാഭൂമിയാണ്.മേല്‍ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗുണങ്ങളുമുള്ള ഭൂമി ഏറ്റവും ഉത്തമവും വാസയോഗ്യവുമാണ്. ഭൂമിയില്‍ നിന്ന് ഒരു കൈക്കോട്ട് മണ്ണെടുത്ത്‌, ആ മണ്ണ്കൊണ്ടുതന്നെ അതേകുഴി മൂടുമ്പോള്‍ , മണ്ണ് ശിഷ്ടം [...]

Read More

ഭവന നിർമ്മാണത്തിൽ കോണുകളുടെ  പ്രാധാന്യം

ഭവന നിർമ്മാണത്തിൽ കോണുകളുടെ പ്രാധാന്യം

ഭവന നിർമ്മാണത്തിൽ കോണുകളുടെ പ്രാധാന്യം ഭൂമിയുടെ വടക്കുകിഴക്ക്‌ കോണ്‍ ഈശാന കോണും തെക്കുകിഴക്ക് അഗ്നി കോണും വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് വായു കോണും തെക്കുപടിഞ്ഞാറ് നിര്യതി കോണും ആകുന്നു. ഈ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വീട് തിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ പാടില്ല. അഗ്നികോണ്‍ അഗ്നിയുടെ സ്ഥാനവും ഈശാന കോണ്‍ ജലത്തിന്റെ സ്ഥാനവും വായുകോണ്‍ വായുവിന്റെ സ്ഥാനവും നിര്യതികോണ്‍ ആകാശത്തിന്റെ സ്ഥാനവുമാണ്. അതായത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വാസ്തു. പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ പ്രധാനമായി ഭൂമിയുടെ തനതു ഗുണം ഗന്ധമാണ്. ഭൂമിക്ക് ശബ്ദം, സ്പർശം, രൂപം, രസം, ഗന്ധം എന്നിങ്ങനെ 5 [...]

Read More

വൃക്ഷലതാതികളും അവ വളരുന്നിടത്തെ ഭൂമിയുടെ ഗുണങ്ങളും

വൃക്ഷലതാതികളും അവ വളരുന്നിടത്തെ ഭൂമിയുടെ ഗുണങ്ങളും

അരയാല്‍ , കൂവളം – മഴയും വെയിലും കാറ്റും വെളിച്ചവും ആവശ്യത്തിന് ലഭ്യമാകുന്ന ഭൂമി കരിങ്ങാലി, കൊന്ന, ചെമ്പകം – നിബിഢമായ മണ്ണും ആവശ്യത്തിനു ജലസാന്നിദ്ധ്യവും മുരിങ്ങ, മുരിക്ക്, എരിക്ക് – ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ മണ്ണ് (ഇവിടം വാസയോഗ്യമല്ല) മുല്ല, മുന്തിരി, പിച്ചകം – ആര്‍ദ്രമായ മണ്ണ് (ഇവിടം വാസയോഗ്യം) കാഞ്ഞിരം, കറിവേപ്പ് – ഇവ ദോഷഭൂമിയിലാണ് വളരുക (ഇവിടം വാസയോഗ്യമല്ല) വാഴ, കൈത, ദര്‍ഭ – താഴ്വരകളില്‍ വളരുന്നു (വാസയോഗ്യഭൂമി) കുന്നി, മഞ്ചാടി, കഴഞ്ചി – വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത [...]

Read More

മനയടി ശാസ്ത്രം

മനയടി ശാസ്ത്രം

മനയടി ശാസ്ത്രപ്രകാരം വീടിന്റെ ഒരു മുറിയുടെയോ ഹാളിന്റെയോ  നീളം വലതു കാൽപ്പാദം  കൊണ്ടളന്ന് എത്രയടി നീളം എന്നത് കണക്കാക്കിയാൽ ഫലം അറിയുവാൻ കഴിയും. 6,8,10,11,16,17,20,21,22,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,39,41,42,45,50,52,56,60,63,64,66,68,70,71,72,73,74,77,79,80,84,85,87,88,89,90,91,92,95,97,99,100,101,102,104,106,108,109,110,111,112,113,115,116,117,119,121  എന്നീ അളവുകളിലുള്ള മുറിയോ ഹാളോ  ഉള്ള വീട്ടിൽ വസിക്കുന്നവർക്ക് സൗഭാഗ്യം, സന്തുഷ്ട ജീവിതം, പ്രശസ്തി മുതലായവ ഉണ്ടാകും. അഗ്നി ഭഗവാനെ അവഗണിക്കരുത്. ജീവിതത്തിനാവശ്യമായ അനുകൂല ഊർജം ലഭിക്കാതിരിക്കാം. ഒരു വീടിന്റെയോ വസ്തുവിന്റെയോ എല്ലാ വശങ്ങളിലും റോഡുണ്ടെങ്കിൽ  ഉത്തമം. പെണ്‍കുട്ടികൾ വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് മുറിയിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. സമയത്ത് വിവാഹം നടക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. [...]

Read More

ഗൃഹാരംഭത്തിനു സ്വീകാര്യമായ കാര്യങ്ങൾ

ഗൃഹാരംഭത്തിനു സ്വീകാര്യമായ കാര്യങ്ങൾ

ഗൃഹാരംഭത്തിനു സ്വീകാര്യമായ മാസങ്ങൾ മേടം,ഇടവം, കർക്കിടകം, ചിങ്ങം, തുലാം, വൃശ്ചികം, മകരം, കുംഭം, എന്നീ രാശികൾ കിഴക്കിനിക്കും തുലാം, മേടം,ഇടവം, വൃശ്ചികം എന്നിവ വടക്കിനിക്കും ഉത്തമമാണ്. ആഴ്ചകൾ തിങ്കൾ, ബുധൻ, വ്യാഴം, വെള്ളി ഉത്തമവും ശനി മദ്ധ്യമവും ഞായർ, ചൊവ്വ അധമവും ആകുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങൾ മകം, മൂലം, രോഹിണി, മകയിരം, പൂയം, ഉത്രം, അത്തം, അനിഴം, ഉത്രാടം, ഉതൃട്ടാതി, രേവതി ഇവ ഉത്തമമാകുന്നു. രാശികൾ ഇടവം, ചിങ്ങം, വൃശ്ചികം, കുംഭം എന്നീ രാശികൾ ഉത്തമവും മീനം, കന്നി, [...]

Read More

ഭൂമിയും കെട്ടിടവും ഒരു പോലെ പ്രധാനം

ഭൂമിയും കെട്ടിടവും ഒരു പോലെ പ്രധാനം

ഭൂമിയും കെട്ടിടവും ഒരു പോലെ പ്രധാനമാണ്. ഭൂമി ക്ഷേത്രമാണെങ്കിൽ കെട്ടിടം ബീജമാണ്. വീട് പണിയുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ഥലത്തിന്റെ ചരിത്രവും യോഗ്യതയും പരിശോധിക്കണം. വീട് പണിയുന്നതിന് കുന്നിൻ പ്രദേശമാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, കിഴക്കോട്ടോ വടക്കോട്ടോ ചെരിവുള്ള സ്ഥലം തെരഞ്ഞെടുക്കുക. ഈ സ്ഥലത്ത് പതിക്കുന്ന മഴവെള്ളം കിഴക്കോട്ടോ പടിഞ്ഞാറോട്ടോ ഒഴുക്കിവിടണം. ജല സാമീപ്യങ്ങളുടെ തെക്കോ പടിഞ്ഞാറോ വശത്തുള്ള ഭൂമി ഗൃഹ നിർമ്മാണത്തിന് ഉത്തമം. ഗേരിജിന് അല്ലെങ്കിൽ കാർപോർച്ചിനു വീടിന്റെ കിഴക്കു ഭാഗം ഉത്തമം. ലക്ഷണമൊത്ത ഭവനത്തിന്റെ ദർശനം കിഴക്കോട്ടോ വടക്കോട്ടോ ആയിരിക്കണം. [...]

Read More

ഡ്രോയിംഗ് റൂം, കിടപ്പുമുറി, അടുക്കള എന്നിവയുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ

ഡ്രോയിംഗ് റൂം, കിടപ്പുമുറി, അടുക്കള എന്നിവയുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ

ഡ്രോയിംഗ് റൂം ഒരു വീട്ടിൽ വന്നു കയറുന്ന വ്യക്തികളെ അഥവാ അതിഥികളെ ആശ്രയിച്ചാണ്‌ ആ വീടിന്റെ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ പുരോഗതി എന്നാണ് വാസ്തു ശാസ്ത്രമതം. വീടിന്റെ കിഴക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വടക്ക് ഭാഗത്തായിരിക്കണം സ്വീകരണമുറി. വടക്കുഭാഗത്താണ്‌ സ്വീകരണ മുറിയെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തെ മേൽക്കൂര തെക്കുഭാഗത്തേക്കാൾ അൽപം ഉയരം കുറഞ്ഞിരിക്കണം. ഫർണീച്ചർ, അലമാര എന്നിവ മുറിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത്‌ ക്രമീകരിക്കുക. തെക്കുഭാഗത്തും ആകാം. തെക്കുകിഴക്കായിരിക്കണം ടെലിവിഷന്റെ സ്ഥാനം. വെള്ള, പച്ച, മഞ്ഞ, നീല മുതലായവയാണ്‌ ഭിത്തികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ നിറം. മൃഗം, [...]

Read More

വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള വാസ്തു

വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള വാസ്തു

വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള വാസ്തു ധനം സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് തെക്ക് ദിശയിലുള്ള ഭിത്തിയോട് ചേർന്ന് വടക്കോട്ട്‌ തുറക്കാവുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറ് ഭിത്തിയോട് ചേർന്ന് കിഴക്കോട്ട് തുറക്കാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം. ഉടമസ്തൻ, മേനേജർ തുടങ്ങിയ പ്രധാനികൾ തെക്ക് ഭാഗത്തോ പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തോ ഇരിക്കണം.മുറിയുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ തൂണുകളോ ഭിത്തികളോ ഉണ്ടാകരുത്. ഒരേ വിസ്താരത്തിൽ മുറികൽ വ്യാപാരത്തിനായി പണിയുമ്പോൾ മുറികളുടെ എണ്ണം 3,5,7 തുടങ്ങിയ സംഖ്യകളിൽ വരുന്നത് ഉത്തമമാണ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ദീർഘവിസ്ഥാരങ്ങളെയും വഴിയുടെ ദിശയേയും കണക്കിലെടുക്കുക. ഭൂമിയുടെ അതിർത്തികൾ [...]

Read More

ഗൃഹം നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള ഭൂമിയുടെ ഉറപ്പ് മനസ്സിലാക്കുന്ന വിധം

ഗൃഹം നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള ഭൂമിയുടെ ഉറപ്പ് മനസ്സിലാക്കുന്ന വിധം

ഗൃഹം നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള ഭൂമിയുടെ ഉറപ്പ് മനസ്സിലാക്കുന്ന വിധം അമർത്തി ചവിട്ടുമ്പോൾ മുഴക്കമുള്ള ഭൂമി ആയാൽ ഉത്തമം. പൊത്ത് (മാളം), ചിതൽപ്പുറ്റ്, എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കരുത്. പ്രസ്തുത ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു കോൽ സമചതുരത്തിലും അത്രതന്നെ ആഴത്തിലും ഒരു കുഴിയെടുത്ത് ആ മണ്ണ് തിരികെ നിക്ഷേപിച്ചാൽ അധികം വരുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭൂമി ഉറപ്പുള്ളതാകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്തുത കുഴിയിൽ വെള്ളം നിറച്ച് പിറ്റേന്ന് ജലം ശേഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ മണ്ണ് ഉറപ്പുള്ളതാണ്. വീട് വെക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭൂമി ആദ്യം ചതുരശ്രപ്പെടുത്തണം. ചതുരശ്രപ്പെടുത്തിയ കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറും [...]

Read More